Tennis Dual

Creston 7
Clarinda 2
Monday, April 22, 2019 - 4:30 PM CT
1 2 3 T
Creston 0 0 0 7
Clarinda 0 0 0 2
Game Leaders
 • Creston
 • Position 1 Match Wins
  No Stats
 • Position 2 Match Wins
  No Stats
 • Position 3 Match Wins
  No Stats
 • Clarinda
 • Position 1 Match Wins
  No Stats
 • Position 2 Match Wins
  No Stats
 • Position 3 Match Wins
  No Stats
Creston vs Clarinda Tennis Dual
Varsity
Monday, April 22, 2019 - 4:30 PM CT

Position 1 - Singles

Riley Holmstrom vs. Megan Haley
Set 1 Set 2 Set 3 Result
8-4 winner-team-logo 1-0

Position 2 - Singles

Jayden Eickemeyer vs. Maddie Frey
Set 1 Set 2 Set 3 Result
8-1 winner-team-logo 1-0

Position 3 - Singles

Bryn Morgenstern vs. Heylee Shields
Set 1 Set 2 Set 3 Result
8-3 winner-team-logo 1-0

Position 4 - Singles

Kylie Shackelford vs. Karly Calvin
Set 1 Set 2 Set 3 Result
8-5 winner-team-logo 1-0

Position 5 - Singles

Teya Stickler vs. Morgan Driskell
Set 1 Set 2 Set 3 Result
8-5 winner-team-logo 1-0

Position 6 - Singles

Rylee Morgenstern vs. Samantha Dunphy
Set 1 Set 2 Set 3 Result
8-4 winner-team-logo 1-0
Privacy | Terms | © 2024 BOUND